תוכנית פורטלנד למדעי המחשב

חרדים למדעי המחשב

קרן פורטלנד והאוניברסיטה העברית מובילות תכנית ייחודית לסטודנטים חרדים מצטיינים במדעי המחשב. מטרת התכנית לעודד סטודנטים חרדים לפנות ללימודים לתואר בוגר במדעי המחשב באוניברסיטה העברית, לסייע להם לסיים את הלימודים בהצטיינות ולהשתלב במשרות מובילות בתחום הפיתוח בחברות היי-טק. משתתפי התוכנית זוכים למלגת קיום בשנת הלימודים הראשונה ולהלוואות חברתיות בהמשך התואר. ההלוואות יוחזרו לאחר השתלבות בחברות הייטק מובילות בסיוע קרן פורטלנד. הסטודנטים זוכים לתמיכה אקדמית וחברתית.  משתתפי התוכנית ישתתפו במפגשים שמטרתם  לתמוך בסטודנטים בהתמודדות עם המתח שבין העולם החרדי לזה האקדמי והתעסוקתי. הקבוצה תשמש מסגרת חברתית-תרבותית.  לכל קבוצה של חמישה סטודנטים יהיה מנחה אישי שמסייע באתגרי ההתאקלמות ומהווה גשר להשתלבות מיטבית של הסטודנטים באוניברסיטה.  

מתעניינים בתוכנית מוזמנים לפנות לרכז המועמדים בחברה החרדית