יצירת קשר

מועמדים בוגרי החינוך החרדי מוזמנים ליצור קשר בדרכים הבאות:

טלפון-  0548820900

מייל- haredim-huji@savion.huji.ac.il

 

 

סטודנטים בוגרי החינוך החרדי מוזמנים ליצור קשר בדרכים הבאות:

שרה גאדו – רכזת חרדים - ultra-orthodox@mail.huji.ac.il