ליווי אישי-חברתי

 

קהילות סטודנטים – מפגשים חברתיים

היחידה לשוויון הזדמנויות מקיימת אירועי תרבות לאורך כל שנת הלימודים. מטרת האירועים היא יצירת קהילה שתאפשר חיבור והיכרות בין הסטודנטים המגיעים מרקע דומה ולעיתים גם חווים אתגרים דומים. יצירת קהילת סטודנטים רחבה, תאפשר להם להסתייע ולסייע זה לזה מניסיונם ומחוויותיהם האישיים. בנוסף, האירועים מהווים פלטפורמה להעברת מידע על אודות השירותים הניתנים מדיקנט הסטודנטים באוניברסיטה, אשר להם זכאים הסטודנטים. 

בשל משבר הקורונה אירועי התרבות בשנת תשפ"א יתקיימו במתכונת אינטרנטית ובהתאם לנהלי האוניברסיטה ולהוראות משרד הבריאות. ככל שהדבר יתאפשר יועברו מפגשי התרבות ממפגש וירטואלי (ZOOM) למפגש בלתי אמצעי ועדכונים על כך יועברו בכתובות המייל על ידי הרכזים. כמו בשנים קודמות, גם השנה יושם דגש על אירועי תרבות לפי הצורך של הסטודנטים, ואנו מזמינים אתכם לפנות בהצעות ורעיונות לרכזי היחידה. אירועי התרבות יתקיימו על ידי הרכזים השונים בייעוד לשתי האוכלוסיות: חרדים ויוצאי החינוך החרדי. מידע על האירועים יישלח על ידי הרכזים לאורך השנה.

 

 

ליווי אישי

רכזי היחידה השונים נכונים לליווי אישי לכל סטודנט לאורך שנת הלימודים. הליווי כולל עזרה במיצוי המענים שהסטודנט זכאי להם, ייעוץ והכוונה למדור לסיוע כלכלי, סיוע וייצוג מול מזכירות הפקולטה בכל הקשור לנסיבות אישיות שאינן אקדמיות ועוד. כמו כן, במהלך השנה הרכזים יצרו קשר טלפוני עם הסטודנטים במטרה לתת סיוע בכל האמור לעיל ולהוות גורם ראשוני עבור הסטודנטים לכל פנייה, שאלה או תהייה באשר להתנהלות באוניברסיטה.

 

 

חונך חברתי

תכנית "חונכות חברתית" לבוגרי החינוך החרדי - היא תכנית שמטרתה ללוות את בוגרי החינוך החרדי בסמסטר הראשון ללימודיהם בשנה א' באוניברסיטה. התכנית מיועדת לסייע לסטודנטים בהסתגלות חברתית ובהכרת מערכות המודל, לימוד דרך הזום, אופן הגשת עבודות או תרגילים, סיוע במימוש הזכות לתוספת זמן ובהיכרות עם שאר זכויותיהם כבוגרי וכבוגרות החינוך החרדי. כל סטודנט/ית בשנה א' לתוארו באוניברסיטה זכאי/ת בתחילת שנה לקבל ליווי של חונכ/ת חברתי/ת.

 

 

סבסוד ליווי רגשי בשירות הפסיכולוגי

השירות הפסיכולוגי בדיקנט הסטודנטים מאפשר ליווי רגשי במצבי משבר ובאתגרים אישיים שונים. במסגרת זו ניתן לקבל ליווי פרטני בהתמודדות עם מקרים רגשיים שונים, כמו לחץ, חרדה, דיכאון וכד'. היחידה לשוויון הזדמנויות מעניקה סיוע במימון המפגשים, לצד השתתפות עצמית של הסטודנט על סך 60 ₪ למפגש.

את הסיוע ניתן לקבל על ידי פניה מקוונת לשירות הפסיכולוגי בקישור זה. יש לציין בגוף הפניה את היותכם בוגרי החינוך החרדי. יחידות השירות הפסיכולוגי ממוקמות בכל הקמפוסים וניתן לשוחח עימם בפרטי הקשר המובאים כאן. פרטים נוספים על השירות הפסיכולוגי ניתן לקרוא בקישור זה.

המשרד המרכזי של השירות הפסיכולוגי ממוקם במעונות מאירסדורף (רזניק) שבהר הצופים, בניין 10. מספר הטלפון שלהם הוא 02-5882685. שעות הפעילות בין השעות 8:00 ל- 14:00 בימים א', ב', ד', ה'.