המכינה החרדית

 

יצירת קשר 

טלפון: 02-5881263, 02-5881155

mechina.charedi@mail.huji.ac.il

מעונות הסטודנטים על שם ברונפמן מול רחוב לח"י 8 ירושלים

 

מטרת המכינה החרדית היא הקניית בסיס לחסרי רקע במקצועות היסוד והקניית ידע והכנת הסטודנט לקראת השתלבותו לתואר אקדמי באוניברסיטה העברית בפרט ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה בכלל.


אודות המכינה
בשונה מלימודים לתעודת בגרות המתפרסים על שבעה תחומים שחלקם אינם רלוונטיים לתואר  לימודי המכינה של ארבעה מקצועות הם יעודיים ומתאימים לתואר הרצוי בסוף מסלול המכינה.


תחומי הלימוד
כתיבה אקדמית; אנגלית; מתמטיקה; פיזיקה או משטר וחברה במדינת ישראל.


תעודה
תעודת גמר המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה העברית בעדיפות ניכרת.
כמו כן היא מוכרת על ידי מוסדות אחרים להשכלה גבוהה בארץ.


תנאי קבלה
אישור 12 שנות לימוד במוסדות לימוד חרדיים, ראיון ומבדק בעברית אקדמית.


מתכונת לימודים

פתיחה: ז' סיון תשפ"ב – 6 ביוני 2022 ,שלושה סמסטרים, חמישה ימים בשבוע בשעות 14:30- 21:00 (בסמסטר הראשון - קדם מכינה תתכן תוספת שעות).

בסמסטר הראשון - קדם מכינה מתקיים גם קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי מותאם לבוגר החינוך החרדי – בעלות נמוכה.

סיום: תמוז תשפ"ג – יולי 2022


מלגות

מלגת שכר לימוד מלא מטעם המועצה להשכלה גבוהה על פי קריטריונים לזכאות. 

חיילים משוחררים או בוגרי שירות לאומי, מועמדים למלגת שכר לימוד מלא ולמלגת קיום מהאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, על פי קריטריונים לזכאות. 


תמיכה וליווי
יחס אישי והשקעה יחודית בסטודנטים ובסטודנטיות, במטרה להכינם באופן הטוב ביותר להמשך לימודים לתואר; שיעורי עזר וליווי תומך מתחילת הלימודים; יעוץ והכוונה לתואר.
מיקום מבנה יעודי ונפרד בסמוך לקמפוס הר-הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

יצירת קשר

טלפון: 073-2007631/2/3

mechina.charedi@mail.huji.ac.il

מעונות הסטודנטים על שם ברונפמן מול רחוב לח"י 8 ירושלים