הרשמה ליום פתוח לתואר שני לחרדים באוניברסיטה העברית.

On Thursday, May 6, 2021