פסיכולוגיה תואר שני

אודות התכנית

בשל המחסור הרב בפסיכולוגים בתחומים יישומיים (קליניים, חינוכיים ושיקומיים) במגזר החרדי, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית פותחת מסלול הכשרה לתואר שני (מוסמך) המיועד לסטודנטים (נשים וגברים) מהמגזר החרדי. המסלול אושר לאחרונה על ידי המל"ג. מוזמנים לפנות בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץשלמדו רק במסגרת חרדית ושהינם בעלי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה שניתן על ידי מוסד המוכר על ידי המל''ג ובעלי ציון מתא"ם של 85 ומעלה

מפגש מועמדים לתואר מוסמך לשנת הלימודים תש"פ התקיים ביום ראשון 29.12.2019.


מסלולי ההכשרה ייפתחו במסגרת שלוש מגמות:

(א) המגמה לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר (סמל מגמה - 306)

(ב) המגמה לפסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד (סמל מגמה - 239)

(ג) המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית (סמל מגמה - 367)

התלמידים שיתקבלו ללימודי מוסמך אלו ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות לתואר מוסמך, תוך מתן סיוע אקדמי (בפרט שיעורים בנושאים מיוחדים למגזר החרדי) וסיוע כלכלי התואם את צורכי התלמידים בתכנית. בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל

 

 

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך תחל בתאריך 19.1.2020 ותסתיים בתאריך 20.2.2020.

על כל המועמדים להירשם ישירות גם במנהל תלמידים וגם במחלקה לפסיכולוגיה, על פי ההנחיות הבאות.

לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את הליך ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

א. הרשמה במשרד לקבלת תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאן). 

ב. הרשמה במחלקה לפסיכולוגיה מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת ייעודית שתהיה זמינה במשך תקופת ההרשמה (19.1.2020 - 20.2.2020). יש תחילה ליצור חשבון במערכת ההרשמה המקוונת. ליצירת חשבון לחץ כאן. לאחר יצירת החשבון, המועמדים יתבקשו להעלות את המסמכים הבאים למערכת.

 1. תמונת דרכון / תעודת זהות (אין להעלות תמונות גדולות למערכת)
 2. אישור הרשמה במשרד לקבלת תלמידים (כמפורט בשלב א' לעיל).
 3. סיום לימודים על יסודיים במערכת החינוך החרדי בארץ. לחיפוש מוסדות חרדיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה לחץ כאן. המועמדים יידרשו לציין את שם המוסד ומספרו (דרישה זו מופיעה בטופס הפרטים האישיים שבמערכת המקוונת).
 4. אישור זכאות לתואר חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה (הדרישה מתייחסת למסיימי תואר ראשון).
 5. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בפסיכולוגיה בלבד בציון 80 לפחות (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 20.2.2019).
 6. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בתואר בציון 80 לפחות (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 20.2.2019).
  • נדרש פטור קביל באנגלית. יש לוודא כי אישור על פטור זה מופיע בגיליון הציונים.
 7. קורות חיים מקצועיים קורות החיים מוגשים על פי טופס מיוחד שניתן למצוא כאן או במערכת המקוונת.
 8. הצהרת כוונות – בכתיבת הצהרת הכוונות יש לתאר את המניעים המקצועיים והאישיים שהביאו את המועמד לבחור ללמוד במגמה אליה הוא מבקש להתקבל, ומהם היעדים המקצועיים שלו. אנו מייחסים חשיבות רבה לתיאור התנסות מקצועית או התנסות הקרובה לעולם התוכן הנלמד במגמה. כמו כן, אם אלמנטים בהתפתחותו האישית של המועמד רלוונטיים לבחירתו המקצועית, ניתן לציין אלמנטים אלה תוך הסבר כיצד הם מתקשרים לבחירתו המקצועית. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא: עד 500 מילים, עד 2 עמודים בגודל A4 מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צידי הדף.
 9.  אישור ציון בחינת מתא"ם. לתשומת ליבכם, ציון המתא"ם תקף לשלוש שנים בלבד.
 10. מכתבי המלצה - יש להגיש שני מכתבי המלצה:
  • מכתב המלצה אקדמי אחד אותו יש לבקש אך ורק מאיש סגל באוניברסיטה או במכללה שהדריך עבודה סמינריונית, סמינר או עבודה אישית במעבדה או על סמך הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי כגון במכון מחקר
  • בנוסף, חובה להגיש מכתב המלצה על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. את ההמלצות יש לשלוח לפי הפורמט שניתן להורדה במערכת המקוונת או כאן.

ג. ראיונות קבלה - לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יערכו במהלך חודשים מאי -יוני והנוכחות בהם היא חובה. הזימונים לראיונות הקבלה נעשים על פי החלטת ועדת הקבלה ולפיכך לא כל המועמדים יוזמנו לראיונות.
 
ד. דירוג העדפות
 במערכת השיבוץ הממוחשבת - לאחר תום תקופת הראיונות, המועמדים נדרשים לדרג את העדפותיהם מבין המוסדות שזימנו אותם לראיונות. דירוג העדפות מגמות המוסמך השונות מתבצע באמצעות מערכת שיבוץ ממוחשבת. לכניסה למערכת לחצו כאן (הסבר על המערכת ניתן למצוא כאן).
 
ה. הודעות קבלה או דחייה - מזכירות המחלקה תשלח את ההודעות הסופיות לגבי קבלה או דחייה אל המועמדים בדואר אלקטרוני. לוח זמנים למשלוח הודעות נקבע באופן אחיד לכל האוניברסיטאות.  
 
החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך

לקבלת פרטים נוספים לגבי הליך ההרשמה, ניתן לפנות אל גב' סיון בכר בדוא"ל sivanbach@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5883412.